Maren Bjørnbakk

Maren Bjørnbakk ble ansatt i Rejlers i 2015, og jobber til daglig med å prosjektere elektriske anlegg i bygg.

Digitaliseringen av samfunnet fortsetter ufortrødent, og snart er det strømnettets tur. I dette arbeidet har Rejlers tatt en sentral rolle.

- Innen 1. januar 2019 får alle strømkunder i Norge nye strømmålere. De nye målerne overvåker og rapporterer strømforbruket til kundens nettleverandør automatisk. Dette er "avanserte måle- og styringssystemer", forkortet til AMS.

- De nye, smarte strømmålerne kan gjøre langt større nytte for seg enn kun automatiske måleravlesninger. Samtidig gjør den automatiske måleravlesningen stor nytte i seg selv. Kunden får informasjon om strømforbruket sitt kontinuerlig gjennom døgnet. På den måten kan kunden bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og miljøbesparende måte.

Rejlers har satset tungt på dette området gjennom oppkjøpet av IT-selskapet Embriq. De nye, smarte målerne genererer enorme mengder data. Rejlers besitter en unik kompetanse ved at de har satt sammen to svært ulike, men solide fagmiljøer. Embriq har jobbet med datahåndtering fra smarte målere siden 2008. Rejlers er stødig innen kraftforsyning, fra produksjon til distribusjon samt nettkundenes energiforbruk. Rejlers har tro på at det er denne samlede kompetansen som må til for å realisere de muligheter som AMS gir.

Å planlegge et bygg

Til daglig jobber Maren, som har en master i energi og miljø fra NTNU med spesialisering i elektriske anlegg, med nettopp det; å prosjektere elektriske anlegg i bygg.

- I løpet av den tiden jeg har jobbet i Rejlers har jeg lært utrolig mye. Jeg har gjort mange beregninger av elektriske anlegg, der jeg blant annet finner ut hvor store kabler som må til for at de skal kunne føre den strømmen som trengs. Det er også viktig å velge riktige vern for å beskytte folk, husdyr og bygninger mot de skadene som potensielt kan oppstå.

En stor del av arbeidet består av å tegne alt det elektriske som skal inn i bygg.

- Vi tegner både i 2D og i 3D. 3D-programmer er et utrolig godt hjelpemiddel, som gjør koordineringen med andre tekniske fag som skal inn i det samme bygget mye mer presis og effektiv. Lysberegninger gjøres også i programmer som visualiserer rom og bygg i 3D. Det er da mulig å se hvordan lyset fra ulike lyspunkter fordeler seg i rommet.

Hvorfor Rejlers?

Og hvorfor nettopp Rejlers – hva er det som gjør at du trives så godt?

- Det var verdiene til Rejlers som virkelig åpnet øynene mine for bedriften. Jeg følte jeg kunne identifisere meg med dem, og de var viktige for meg. Da jeg begynte å jobbe viste det seg at de var mer enn bare ord. Vi er personlige, pålitelige, sunne og vi står på for å være fremgangsrike.

- Det pågangsmotet som Rejlers har, og som spesielt har vist seg i satsingen på innovasjon og spennende prosjekter, eksempelvis AMS, det synes jeg er kjempemoro. Før jeg begynte i jobben tenkte jeg ofte at ”Dette har jeg lyst til å være med på”. Jeg liker å jobbe for en bedrift full av pågangsmot og ambisjoner.

- Jeg trives godt i Rejlers. Vi har et kjempefint miljø her. Spesielt givende finner jeg de faglige diskusjonene vi har med jevne mellomrom. Da lærer jeg mye og jeg liker engasjementet til mine kolleger.

 

Foto: Line Slotnæs

Tekst: Hans Petter Stub