Liv Bergqvist

I juni 2008 startet Liv som prosjektmedarbeider i Railconsult og der fikk hun 17 kollegaer. I dag er hun nyutnevnt Gruppeleder for Plan og Analyse i Rejlers Railconsult og har 1800 nye kollegaer.

- Det å få 1800 nye kollegaer gir en fantastisk mulighet til å tilby en større faglig bredde og innsikt, samt løsninger  som ivaretar helhetsperspektivet til våre oppdragsgivere. I Rejlers ligger alle forhold til rette for at vi sammen kan forme effektive og gode fremtidige transportløsninger. 

For Liv er det viktig å jobbe med fremtidige infrastrukturløsninger.  Tidligfaseprosjekter gir en unik mulighet til å påvirke fremtidige løsninger som kommer mange aktører til gode - både selskaper og mennesker.  Spesielt viktig er miljøvennlige løsninger. 

I Rejlers Railconsult er det fokus på kompetanseutvikling og Liv har gjennomført Prince2 Foundation i 2013 og Prince2 Practitioner i 2013. 

I Rejlers satses det også på kompetanseheving av ansatte og Liv har nå påbegynt en Executive Master of Management Consulting , Prosjektledelse og Strategisk ledelse på Handelshøyskolen BI i Oslo. 

Foto: Carl-Frederic Salicath / Rejlers Railconsult