Johanna Baatz

Johanna Baatz er gruppeleder for el- og teleinstallasjoner og kontorleder i Ørebro. Hun har ansvar for gruppens resultater og for medarbeidernes arbeidsmiljø, utvikling og utdanning.

Johanna kjente til Rejlers fra før og visste at firmaet leverer tjenester med høy kvalitet. Nå som hun har jobbet her en stund har hennes positive oppfatning av firmaet og medarbeiderne bare økt. 

- Rejlers satser på at alle medarbeiderne skal ha det bra på jobben og utvikles, uansett kjønn. Vi har dessuten et sterkt forbilde for unge kvinner i vår konsernsjef Eva Nygren. Jeg tror hun inspirerer andre til å våge å satse. 

- Det morsomste med min jobb er at mine arbeidsoppgaver er veldig varierende. Jeg har ansvar for at våre oppdrag oppfyller den kvaliteten vi har lovet og jeg har det økonomiske ansvaret for at vi skal nå de resultatene vi har budsjettert med. Jeg jobber også opp mot markedet ved å besøke oppdragsgivere for å fortelle om våre tjenester. 

Som leder er det også viktig å sørge for at medarbeiderne i gruppen får den utdanningen og videreutviklingen som behøvs for å kunne utføre jobben sin best mulig. Johannas neste utfordring er å ansette nye unge talenter til sin gruppe:

- Utviklingsmulighetene her er store. En av våre konkurransefordeler er den varme familiære atmosfæren som gjennomsyrer selskapet. Rejlers er et børsnotert firma med en tydelig og engasjert eier i familien Rejler, og familieånden gjennomsyrer selskapet. Man blir glad av å jobbe hos Rejlers. 

- I begynnelsen av karrieren skal du våge å ta i mot utfordringer og vise hva du kan. Som ny medarbeider skal du ikke være for respektfull og forsiktig, men våge å diskutere og komme med forslag, samtidig som du naturligvis må være lydhør. Selv har jeg nok hatt mest nytte av min målbevissthet og at jeg har et sterkt konkurranseinstinkt.

Les hele Johannas intervju i Universum  (svensk tekst)