Jani Karvinen

Jani Karviainen fra Mikkeli har alltid følt at VVS-bransjen virkelig har vært området hans. Helt fra han var gutt har han vært med faren sin på rørleggeroppdrag. Først så han bare på, og senere fikk han sommer- og kveldsjobber. Man kan godt beskrive Jani som en tusenkunstner innen VVS-bransjen, for han har erfaring med mange typer arbeidsoppgaver.

Jani er tredje generasjons VVS-spesialist i familien. I år 2000 tok han yrkeshøyskoleeksamen som ingeniør innen VVS-teknikk, og han har også tatt utdanning innen husbygging.

Karrieren i Rejlers Oy startet da Jani jobbet i praksis der sommeren 1999 under høyskoleutdannelsen. De første prosjektene var i hovedsak knyttet til VVS-planlegging av bolighus. Jani forteller at han virkelig fikk lære mye nyttig av de eldre planleggerne, både når det gjelder VVS-teknikk og programvare for VVS-planlegging

Når Jani var ferdig utdannet VVS-ingeniør, begynte han i husteknikkavdelingen. Prosjektene var i hovedsak knyttet til VVS-planlegging av industrianlegg og bolighus. Selvstendig planlegging av forskjellige prosjekter ga en betydelig utvikling i den unge ingeniørens karriere. For eksempel er varmegjenvinnings-prosessystemet for finértørkere samt VVS-planleggingen av toalettene på lokaltogene ting som Jani husker godt.

Nå jobber Jani på kontoret i Mikkeli. Arbeidsområdene er allsidige, som for eksempel planlegging av hydrauliske rørsystemer for stålindustrien. Jani har litt etter litt gått over til mer krevende oppgaver og fungerer nå som VVS-prosjektsjef i mange prosjekter. Jani tror at utviklingen i VVS-teknikken i framtiden skjer innen bygningers energieffektivitet.

Jani er aktiv i fritiden og deltar gjerne i Rejlers’ forskjellige idrettsarrangementer. Jani driver bl.a. med terrengsykling, langrenn, tennis samt lagidrettene innebandy og ishockey. Han drar på sykkelturer og skiturer sammen med arbeidskameratene og de deltar også i forskjellige arrangementer. I tillegg tar hele kameratflokken pull-up-øvelser på jobb.

Ifølge Jani gir Rejlers de ansatte mulighetene til å vise hva de kan og realisere sine evner. Man har muligheten til å påvirke arbeidsoppgavene etter sin egne interesser. Jani legger også til at Rejlers gir gode muligheter til å delta i utenlandske prosjekter dersom man ønsker dette. Hvert år har man også muligheten til å delta på kurs, hvor man kan utvikle sin faglige kompetanse.

På denne arbeidsplassen er folk veldig oppmuntrende, og Jani sier med et smil: Planlegging lærer man ved å planlegge, men det er også lov å gjøre feil. De som har mer erfaring hjelper deg!