Hans Nilsson

Hans Nilsson startet i Rejlers i Luleå for nærmere to år siden. Som erfaren prosjektingeniør og prosjektleder, blant annet fra ABB, var det muligheten for å lede andre i en bedrift som satser på sine medarbeidere som var nettopp det som vekket hans interesse.

Hans kombinerer sin rolle som gruppesjef med å jobbe med virksomheter og kunder. Det er mye som skjer, spesielt innen gruveindustrien. Gruppen hans, som snart består av ti personer, er spesialister på tjenester innenfor elektro og automasjon. 

-  Rejlers har en flat organisasjon. Det er raske beslutninger, og både medarbeidere og sjefer har stor innflytelse på virksomheten. Men det følger selvsagt med et ansvar, og det er den blandingen som gjør at jeg trives, forteller Hans. 

Arbeidsstokken på Rejlers kontor i Luleå har mer enn fordoblet seg på et og et halvt år. Både via organisk vekst og oppkjøp. Men i følge Hans så lider man ikke av voksesmerter. Snarere tvert i mot. Rejlers er inne i en positiv spiral. 

- Vi har vokst mye, og det sprer seg. Folk søker seg til oss. Man vil være der når det skjer, sier Hans. 

Men det er også her den store utfordringen ligger. Å finne de rette medarbeiderne som kommer til å bli lenge. Og flere må man bli for å kunne møte kundenes etterspørsel. 

- Vi må ta vare på dem vi ansetter. Skaper vi en bra gjeng og bryr oss om individenes utvikling så tror jeg vi lykkes. Det er den beste investeringen vi kan gjøre, sier Hans.