Catrin Pastwa

På Rejlers har juristen Catrin Pastwa tilgang til all tenkbar teknologisk kompetanse – samtidig som ingeniørene kan dra nytte av hennes juridiske kunnskaper. En ekte win-win-situasjon!

Rejlers er et nordisk konsern som tilbyr rådgivende konsulenttjenester samt IT-løsninger til kunder innen områdene energi, infrastruktur, bygg og eiendom, samt industri. Rejlers kobler sammen konsulenter med ulik kompetanse for å gjennomføre prosjekter som ikke bare består av ingeniører, men også av ansatte med andre kunnskapsområder som jobber tett med ingeniørene. En av dem er juristen Catrin Pastwa.

Fortell om din rolle på Rejlers!

– Jobben som jurist er veldig variert fordi jeg utfører oppdrag både internt og direkte mot kunde, og innen en rekke ulike juridiske områder: Avtalerett, eiendomsrett, kontraktsrett, miljørett med mer. Eksempler på arbeidsoppgaver er å opprette og tolke avtaler, drive tillatelsesprosesser og jobbe med forhandlinger i den svenske «Hyres- och arrendenämnden».

Hva er det beste med jobben din?

– At jeg får mye ansvar, får være kreativ og drive mange prosjekter selv – samtidig som jeg har gode muligheter for sparring i form av andre jurister og alle ingeniørene. Det som føles unikt med Rejlers er at ingeniører og jurister samarbeider og lærer av hverandre i ulike prosjekter.

Hvordan kan et slikt prosjekt se ut?

– Jeg jobber innen ICT/Telekom og et eksempel på et vanlig oppdrag er at vi skal flytte et eksisterende telekomanlegg fordi huseier av en eller annen grunn ikke kan ha kunden der lenger. Da sørger jeg for at den eksisterende avtalen avsluttes, at det skrives avtale med den nye huseieren og at flyttekostnadene fordeles på riktig måte. Parallelt med dette overvåker ingeniøren hvordan flyttingen skal foregå rent praktisk, gjør alle beregninger og analyser, og vi har veldig tett kontakt under prosessen.

Hvorfor er samarbeid viktig?

– Alle teknologiprosjekter er avhengige av avtaler, tillatelser eller begge deler. Ingeniørene er veldig dyktige på de teknologiske delene, men hvis det skjer en feil under avtale- eller tillatelsesprosessen kan det blir kostbart for alle involverte parter. Med mine juridiske kunnskaper forebygger og hindrer vi feil. Samtidig hadde jeg ikke klart oppgavene mine uten ingeniørenes kompetanse.

– Hvis jeg lurer på noe er det bare å banke på døren til en ingeniør som jeg vet har kunnskaper på det aktuelle området. All tenkbar teknologisk kompetanse finnes her på huset, så det er veldig enkelt på alle måter.

Hva mer kjennetegner Rejlers som arbeidsgiver?

– Helse er en hjertesak for Rejlers, og ledelsen er veldig opptatt av at medarbeiderne skal ha det bra på alle måter. Jeg kan også nevne at det er en veldig flat organisasjon der det er kort avstand mellom leddene. Under den første uken min dukket plutselig konsernsjefen Peter Rejler opp bak en hylle og ønsket meg velkommen, noe som er et eksempel på dette. På tross av at organisasjonen er stor er det veldig godt samhold.


Tekst og bilde: Universum