Ingeniører/sivilingeniører

Rejlers har betydelige vekstambisjoner i det norske markedet, og vi vil gjerne ha med oss de best kvalifiserte medarbeiderne med ønske om å være med å forme selskapet i en bransje som er i en meget spennende utvikling.

Elkraft, med hovedfokus på linjer og stasjoner, er et av satsingsområdene til Rejlers. Til sammen her vi flere hundre ingeniører i Norge, Sverige og Finland som jobber innen fagområdet. I Norge har vi oppdrag over hele landet, fra Finnmark i nord til Agder i sør.

Rejlers ser en økende aktivitet innen fagområdet i Norge, og er derfor interessert i å rekruttere flere dyktige medarbeidere innen området. Vi er særlig på utkikk etter

Ingeniører/sivilingeniører

med erfaring fra prosjektering av høyspenningslinjer og stasjonsanlegg. Men også annen bakgrunn er interessant. Vår erfaring er dessuten at de som i tillegg har et fagbrev innen området, har med seg nyttig praktisk erfaring.

Lokalisering

Vi er i dag lokalisert i Oslo (Skøyen) og på Agder (Lyngdal, Kristiansand, Arendal).

Kontakt

Dersom du skulle være interessert i nye utfordringer sammen med Rejlers, eller ønsker å høre mer om selskapet og mulighetene, kan du ta kontakt med følgende:

  • Divisjonssjef Kjell Myrann, mobil 952 41 194, kjell.myrann@rejlers.no
  • Avdelingsleder Øystein Bøyding Hansen, Oslo, mobil 90975739, oystein.hansen@rejlers.no
  • Avdelingsleder Frank Fidjestøl, Kristiansand, mobil 90064813, frank.fidjestol@rejlers.no
  • Avdelingsleder Arvid Kiland, Arendal, mobil 90619052, arvid.kiland@rejlers.no

Se mer informasjon på www.rejlers.no

Søk her