Våre verdier

Rejlers har en sterk bedriftskultur som er basert på fire kjerneverdier; pålitelig, vellykket, personlig og sunn. Disse vil vi dele med hverandre og med verden rundt oss.

Pålitelig

Pålitelige er Rejlers blant annet ved at medarbeiderne våre etterstreber å levere mer enn det kunden forventer. Våre spisskompetente teknikere gir Rejlers varemerke et unikt kvalitetsstempel.  Vi skal alltid levere til rett tid. 

Fremgangsrik

Fremgangsrike blir vi blant annet ved at vi våger å ta plass og konkurrere. Vi skygger ikke unna sammenligninger på markedet og vi har viljen og energien til stadig å forbedre oss. 

Personlig

Personlig er vår virksomhet ved at vi i Rejlers våger å være oss selv. Vi bryr oss. Vi har lett for å le. Vi tar hånd om bedriften, kundene, hverandre og oss selv. 

Sunn

Et sunt selskap skaper og opprettholder vi sammen. I Rejlerkonsernet har vi skapt best mulige forutsetninger for at medarbeiderne våre skal kunne ta vare på helsen sin. Vi arbeider også for at selskapet beholder en sunn økonomi i alle henseender.