Vanlige stillinger

Hos oss finner du ingeniører fra mange utdanningsretninger – fagskoleingeniører, høgskoleingeniører samt sivilingeniører fra tekniske fagskoler, høgskoler, universiteter både i Norge og utlandet.

Her arbeider bl.a., senioringeniører, prosjektingeniører jernbaneteknikk, prosjektingeniører elkraft, tilsynsingeniører, prosjektledere, energirådgivere, miljørådgivere, prosjektutviklere, DAK-tegnere, feltingeniører telekom og belysningsplanleggere.