Lederutvikling

Vi legger stor vekt på hvordan vi rekrutterer våre ledere. Å være leder i Rejlers handler om å utvikle både medarbeidere og virksomheten.

En forutsetning for å kunne trives og ha det bra er at forholdet mellom medarbeidere og ledere fungerer. Det personlige lederskapet blir utviklet basert på våre kjerneverdier og gjennom et felles lederutviklingsprogram.

Alle nye ledere i Rejlers gjennomgår lederutviklingsprogrammet Rejdux. Gjennom tre samlinger diskuteres aktuelle spørsmål rundt lederskap, og nye ledere får raskt et godt nettverk med kollegaer fra hele Norden.