Lederutvikling

Å være leder i Rejlers handler om å utvikle både medarbeidere og forretninger.

For å kunne trives og ha det bra, må relasjonen mellom medarbeiderne og lederne fungere. Det personlige lederskapet utvikles ut fra våre grunnleggende verdier empowered, passionate og healthy og et felles lederutviklingsprogram.