Jobbe i Rejlers

Vi er et av de største og raskest voksende tekniske konsulentselskap i Norden. Som medarbeider er du en viktig del som utvikler oss og kundene våre.

Hos oss finnes det en lang tradisjon for å la personlige initiativer være en drivkraft for å utvikle både Rejlers og våre medarbeidere i sine yrkesroller. Dette er noe av det som har bidratt til at vi blant annet rangeres som en av Sveriges beste arbeidsplasser.

Vi har et sterkt fokus på å bevare, men også utvikle, vår firmakultur som er basert på våre verdier. En kultur som preges av glede, vennskap og respekt. Vi jobber kontinuerlig med å styrke grunnlaget for kulturen. Dette skjer blant annet gjennom å ha et felles syn på lederskap, samt ha regler og retningslinjer som støtter vår kultur, og som, så langt som mulig, gir rom for fleksibilitet.

Med en sterk hovedeier i familien Rejler, som grunnla selskapet for over 70 år siden samt en bedriftskultur med verdier som ikke bare er tomme ord, vil vi fortsette å utvikles oss.

 

Velkommen til Rejlers!