Jobbe i Rejlers

Vi er et av de største og raskest voksende teknologikonsulentselskapene i Norden. Som medarbeider hos oss vil du være en viktig medspiller for utvikling av vår bedrift og våre kunder.

Vi har en lang tradisjon med å la personlige initiativer være en drivkraft for å utvikle både Rejlers og medarbeiderne i sine arbeidsroller.

Vi har stort fokus på å bevare og utvikle bedriftskulturen som bygger på våre verdier; empowered, passionate og healthy. Vi arbeider kontinuerlig med å styrke grunnlaget for kulturen. Det skjer blant annet gjennom et felles grunnsyn på lederspørsmål og ved å ha regelverk og retningslinjer som støtter kulturen og gir rom for fleksibilitet i så stor grad som mulig.

Med en sterk hovedeier i familien Rejler, som grunnla selskapet for over 75 år siden, og en bedriftskultur med verdier som ikke bare er tomme ord, vil vi fortsette å utvikle oss.

Velkommen til Rejlers!