Balanse i livet

Hos oss er medarbeidernes helse i fokus. Hvordan man har det hjemme, henger sammen med hvordan man har det på jobben. Det er derfor en selvfølge å arbeide for at medarbeiderne skal få en balanse mellom arbeidslivet og privatlivet.

For å gjøre det lettere for medarbeiderne har vi et fleksibelt syn på arbeidstider og vi tilbyr teknologiske løsninger som gjør ting enklere. Vi støtter også medarbeiderne slik at de kan oppnå personlige mål, både i jobben og privat. Det ser vi som en forutsetning for fremgang.