Balanse i livet

Hos Rejlers står medarbeidernes helse i fokus. Hvordan man har det hjemme gjenspeiler seg med hvordan man har det på jobben. Å jobbe for at våre medarbeidere skal kunne få en balanse mellom arbeidslivet og privatlivet, er derfor en selvfølgelighet.

For å legge til rette for våre medarbeidere har Rejlers et fleksibelt syn på arbeidstider og tilbyr tekniske løsninger for å gjøre jobben enklere. Vi støtter våre medarbeidere slik at de kan oppnå personlige mål i livet, både på jobben og privat. Vi ser det som en forutsetning for å lykkes.