Helse

Hos Rejlers har vi arbeidet strategisk med helsespørsmål i en årrekke, og vi gjør en rekke tiltak for at våre medarbeidere skal ha det bra.

For oss er helse en hjertesak. Det er viktig å ha et sterkt hjerte. Det er like viktig å ha et godt hjerte. Vi tror suksess henger sammen med hvordan man har det som person, både psykisk og fysisk.

Vi tror at det beste man kan gjøre for å lykkes som selskap, er å skape forutsetninger for at medarbeiderne skal ha det bra. En god helse kan legge grunnlaget for motivasjon og engasjement, og det vinner alle på – medarbeiderne, kundene og selskapet generelt.

Også små sunne skritt er verdifulle. Det kan være en gåtur, en omtenksom kommentar, en treningsøkt. Ved å holde seg i form vil man få krefter og orke mer. Helsebringende tiltak kan for noen være å ta en løpetur, for en annen å ta seg tid til en fisketur. Andre kan hente nye krefter gjennom dans eller sosial omgang. I helsebegrepet inngår også selskapets helse. At vi har en sunn økonomi og et sunt regnskap.

Helse er et av selskapets tre verdiord, og det gjennomsyrer hele virksomheten. Gode fordelsløsninger for blant annet forebygging, helseomsorg og forsikringer bidrar også til et positivt klima, som forenkler hverdagen, uansett om det gjelder utfordringer i arbeidet eller fritiden. Vi arbeider med å legge forholdene til rette for trening, ved f.eks. å sponse deltakeravgifter til en rekke sportsaktiviteter for våre medarbeidere, uavhengig av prestasjonsnivå.