Engineer on Demand

Trenger du en ekspert til å løse en umiddelbar utfordring litt kjapt?

Fyll ut skjemaet nederst på siden for å komme i kontakt med noen av våre 250 fremste ingeniører og sikre deg en ledig plass i deres prosjektkalender.

Våre eksperter leverer bl.a. løsninger innenfor:

Elkraft
Tekniske og økonomiske utredninger, prosjektledelse og prosjektering, samt tegning og dokumentasjon av anlegg for el-distribusjon, både regional- og sentralnettet.

Elprosjektering
Elprosjektering innen elkraft, tele/data, elvarme, belysning, bygg-automatisering og sikkerhetsanlegg. Energiteknikk, AMS, Smart Grid og andre smarte løsninger. 

Energirådgivning
Energirådgivning og energimerking av bygg. Energivurdering av tekniske anlegg.  Vi bistår i alle prosjektfaser og i den løpende driften.

Railconsult
Mulighetsanalyser, ruteplanlegging, punktlighet- og robusthetsanalyser, økonomiske analyser, sikkerhetsstyring og risikoanalyser, materiellgodkjenning, vedlikeholdsstrategi, samt ledelsesstrategi innen jernbane.

Telekom
Drift og vedlikehold landsdekkende basestasjoner og kringkastingsnett. Utleie av telekomspesialister til nettplanlegging, utbygging, optimalisering og prosjektgjennomføring. Vi har en landsdekkende organisasjon for implementering, analyse, optimalisering, drift- og vedlikehold av mobilnett. 

Sikkerhet og beredskap
Solid kompetanse til å bistå med systematisk sikkerhetsarbeid, herunder risiko- og sårbarhetsanalyser, utarbeidelse av planer og gjennomføring av øvelser. Kartlegging av risikoforhold og utarbeidelse av beredskapsplaner på ulike nivå, samt planlegging og gjennomføring av ulike type øvelser.

Elsikkerhet
Kontroll av elektriske anlegg, samt revisjoner og informasjonsarbeid på vegne av norske nettselskaper.

Kontakt oss

I skjemaet under velger du hvilket fagfelt du ønsker hjelp med, fyller ut navn og e-postadresse, og vi tar kontakt med deg i løpet av kort tid.