Dokumentasjon og innmåling

Rejlers har mange medarbeidere med lang erfaring og bred kompetanse i bruk av Nettinformasjon-og GIS systemer.

Vi kan tilby dokumentasjonstjenester i flg. systemer: Netbas, Geonis, TelMe og Telemator, Open Nis samt Smallworld, WinMap Energi og Autocad. 

Vi har deltatt i store konverteringsprosesser, oppbygging av datamodeller for NIS-systemer, samt andre spesialoppdrag i ovennevnte systemer. 

Mange års erfaring fra netteier- og entreprenørbransjen har gjort oss til gode og effektive dokumentasjonsleverandører. 

Dette kan vi bistå med til din bedrift:

  • Prosjektledelse
  • Egenutviklet WEB portal (ELDOK) for bestilling/og ferdigstilling av dokumentasjons tjenester.
  • Datafangst i felt
  • Temakart eks. masteskift
  • Innmålingstjenester
  • Linjestikking/profilering
  • Ajourføring av NIS/GIS systemer
  • Spesialoppdrag/rapporter utdrag fra NIS system