Energiledelse

Effektiv energibruk i bygningsmassen minimaliserer energiutgiftene. Gjennom målstyrt energiledelse vil lønnsomme organisatoriske, holdningsskapende og tekniske tiltak påvises og gjennomføres. Din bedrift vil oppnå reduserte driftskostnader, forbedret miljøprofil og styrket konkurranseevne.

Energiledelsesmodellen (Kilde: NS-EN ISO 50001:2011)

Rejlers hjelper deg med å opprette energiledelse i ditt bygg med tilpasset programvareløsning for energioppfølgingssystem (EOS). Videre tilbyr vi rådgivning i energiledelsessystemet i henhold til ISO 50001:2011.