Energidesign

Utbyggere og arkitekter har ofte forskjellige ønsker i forhold til ambisjonsnivå og rammebetingelser og det kan være en utfordring å finne en optimal energiløsning for et bygg. Rejlers har en bred og tverrfaglig kompetanseplattform som kan skreddersy energieffektiviserende løsninger til de gjeldende forutsetninger.

Rejlers Consulting har vært energirådgiver for et kontorbygg i Mandal, Havutsikt. Bygget har blitt et av Norges mest energieffektive kontorbygg.

Våre ingeniører designer og prosjekterer optimale systemløsninger for VVS og energianlegg. I tillegg utfører vi også energi- og effektberegninger, evaluerer energibruk mot ulike byggekrav (TEK10, husbank, passivhus og plusshus) samt vurderer ulike designløsninger mot de aktuelle byggekravene.