Effektiv kjøling av Facebooks serverhall

Tilgang til frikjøling var en av flere argumenter for Facebook å velge Sverige og Luleå for sin første etablering utenfor USA. Med økende energipriser er beliggenhet og tilgang på billig energi hard valuta for denne type anlegg.

Skisse av Facebooks serverhall i Luleå.

Nå løser man ikke kjølingen kun med frikjøling. Kreativ tenkning i utformingen av lokaler og nye kjølemetoder hjelper til med å løse problemet. Teknologien som skal brukes i serverhallene i Luleå er såkalt evaporativ kjøling - kjøling gjennom fordampning. Det betyr i dette tilfellet at tåke tilføres ventilasjonsluften, og vil på denne måten senke temperaturen.

Med over en milliard brukere forstår man at behovet for lagringsplass og datakraft er stadig stigende. Etableringen i Luleå kommer til å bestå av tre serverhaller. Den første fasen blir innviet våren 2013. Det er først og fremst de cirka 350 millioner brukerne i Europa som vil benytte anlegget i Luleå.

Bravida ga oss oppdraget med å prosjektere kraftforsyning, elkraft, belysning, tele, samt kanaler for telekom. En oppgave som har involvert 15 konsulenter i Rejlers med cirka 5000 konsulenttimer.