Rejlers vinner RAN dokumentasjon for Telenor Norge

Telenor Norge har inngått avtale med Rejlers om mottakskontroll av nettdokumentasjon.

Fra venstre: Tone Søfting, avdelingsleder dokumentasjon i Rejlers Norge og Hilde Nestvold, Leder Quality & Documentation - Technology Fixed Network RollOut i Telenor Norge AS.

Kontrakten gjelder for et år, med intensjon for ytterligere ett pluss ett år, og kan ha en verdi på 15 millioner kroner.

- Oppdraget er ett av flere Rejlers utfører for Telenor Norge. Vi er derfor stolte og glade av få fornyet tillit og ser fram til å forlenge samarbeidet inn i en tidsalder der digitalisering vil skyte fart sier Morten Thorkildsen, administrerende direktør i Rejlers Norge.

Avtalen omfatter levering av tjenester innen:

  • Kontroll av nettdokumentasjon
  • Registrering
  • Avviksoppfølging
  • Godkjenning av dokumentasjon