Mer om oss

Rejlers er et nordisk konsern som tilbyr tekniske konsulenttjenester til kunder innen områdene bygg og eiendom, energi, industri og infrastruktur.

Vi setter sammen konsulenter med ulik kompetanse som i samarbeid gjennomfører prosjektet, i alt forstudier og planlegging til design, konstruksjon, projektering og prosjektledelse. 

Konsernsjef

Peter Rejler er konsernsjef for Rejlers fra 1. april 2014 
Morten Thorkildsen er administrerende direktør for Rejlers Norge fra 11. november 2013. 

Styret i Rejlers Norge AS

Styret i Rejlers Norge AS består av styreformann Peter Rejler samt Morten Thorkildsen adm. dir. Rejlers Norge AS, Seppo Sorri adm. dir. Rejlers OY, Mats Karl Einar Åström CFO i Rejlers AB og Ingvild Myhre fra Rådgiverne LOS. I tillegg består styret av ansatterepresentantene Espen Arjun Tveit, Marius Bakken og Kay Henning Nilsen.

Styret 2016
Styret i Rejlers Norge AS - øverst f.v.: 
Peter Rejler, Morten Thorkildsen, Seppo Sorri, Mats Karl Einar Åström,
Ingvild Myhre, Espen Arjun Tveit, Marius Bakken og Kay Henning Nilsen.

Hjemmemarked

Våre hjemmemarkeder er Sverige, Finland og Norge, med resten av Norden og området rundt Østersjøen som framvoksende markeder. Rejlers gjennomfører cirka 11 000 kundeoppdrag årlig. 

Her er vi

Vi er 2 000 medarbeidere på over 80 kontorer i Sverige, Finland og Norge. I Norge jobber nærmere 400 rådgivere over hele landet. 

Verdier

Gjennom Rejlers 70-årige historie har fire verdiord vokst frem. Verdiordene er pålitelig, fremgangsrik, personlig og sunn. Disse deler vi med hverandre og med omverdenen.

Aksjen

Rejlers B-aksje er notert på NASDAQ QMX. Familien Rejler eier 61 prosent av stemmene. Andre store eiere er Lannebo fondet, Swedbank Robur fondet og styremedlemmet Lauri Valkonen.