Kvalitet og miljø

Det har blitt betydelig mer viktig i dagens samfunn å vurdere hvordan vi, både som personer og bedrifter, påvirker miljøet. Hvordan miljø påvirker Rejlers og hvordan Rejlers kan arbeide for å bedre miljøet skal alltid være på agendaen.

Oppfyller krav fra omverden

Kvalitets-og miljøstyringssystemet skal sikre at virksomheten oppfyller krav og forventninger fra kunder, offentlige myndigheter, samarbeidspartnere og underleverandører. 

Miljømål

Systemets hensikt er: På en kontinuerlig måte bidra til å nå definerte mål i Rejlers' virksomhet. Dette gjelder i høy grad påvirkning på miljøet, og tiltak for å bedre miljøet. Dette jobber selskapet kontinuerlig med. 

Kontinuerlig prosess

Rejlers' totale kvalitet- og miljømål måles og overvåkes kontinuerlig. Minst en gang i året analyserer ledelsen de overordnede mål og evaluerer definerte mål.