Forretningsidé og visjon

Forretningsidé

Rejlers skal skape verdier for kunder, medarbeidere, eiere og samfunnet, gjennom å tilby optimale tekniske løsninger på tvers av generasjoner. 

Visjon

Rejlers skal være den mest fremgangsrike og sunneste virksomheten i vår bransje i Norden. Med de beste medarbeiderne, kundene og eierne er vi med og bidrar til utviklingen av våre samfunn. 

Vekstmål 2020 - 3030 - 4040
Betyr at Rejlers år 2020 skal ha minst 3030 medarbeidere og omsette for minst 4040 millioner kroner.