Malin Karlsson

En praksisplass hos Rejlers i Gøteborg ble starten på en ny karriere for Malin Karlsson. Etter avsluttet jernbaneutdannelse ved Campus Varberg ble Malin tilbudt jobb på jernbaneavdelingen i 2014.

Etter å ha bodd i utlandet i noen år kom Malin tilbake til Sverige og jobbet som arbeidsleder i et selskap innen flisbransjen.

- Etter seks år med fliser følte jeg at jeg trengte en forandring i livet, og begynte å se meg etter andre muligheter.

Malin hadde alltid sett på det å jobbe som politi som spennende. Hun meldte seg derfor på opptaket til politiutdanning. Samtidig meldte Malin seg på en 2-åring jernbaneutdannelse ved Campus Varberg. Av ulike årsaker ble det jernbaneutdannelsen hun valgte.

- Ja, det ble jernbane og slik det har utviklet seg for min del, angrer jeg ikke. Jeg virkelig stortrives med mitt karrierevalg.

I utdannelsen som jernbaneplanlegger ble det også inkludert et antall praksisperioder i ulike selskaper. Malin og hennes elleve medstudenter ble tilbudt praksisplass hos Rejlers i Gøteborg.

- Tiden fra studiene på Campus Varberg, og til der jeg er i dag, har virkelig gått fort. Dette er i stor grad takket være det positive miljøet hos Rejlers og min nærmeste sjef og kolleger som virkelig har støttet og trodd på meg.

Når man tar en titt på Malin sin CV fremgår det tydelig at Rejlers er velsignet med en flittig og engasjert medarbeider. Deltagelse på mer enn et 40-talls prosjekter på under to år taler for seg selv.

- Å få være en del av virksomheten til jernbanegruppen i Göteborg sammen med dyktige og hyggelige kollegaer får meg til å føle meg privilegert. Jeg er prosjektleder i stadig større oppdrag med prosjektkoordineringsansvar og økonomioppfølging. I mange prosjekter er jeg også mottaksansvarlig eller leveringskoordinator, noe som betyr mange og utviklende kontakter med våre kunder.

Akkurat nå er Malin engasjert i opprustingen av Frysdalsbanen i Värmland. Prosjektet skal muliggjøre økt og sikrere trafikk på en av Sveriges vakreste jernbanestrekninger.

På spørsmål om hva Malin tenker om fremtiden er svaret entydig:

- Jeg skal fortsette å arbeide i Rejlers hvor jeg har fått muligheten til å utvikle meg videre i mitt yrke.